Phim ĐỘI QUÂN PHƯỢNG HOÀNG trọn bộ

Phim ĐỘI QUÂN PHƯỢNG HOÀNG trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47

Phim ĐỘI QUÂN PHƯỢNG HOÀNG trọn bộ thuyết minh.

Đạo diễn: Vương Hưởng Vỹ.

Diễn viên: Lý Thái Hoa, Tần Hải Lộ, Vương Tân Quân.

Phim kể về Mạnh Vân Tiêu vô tình lọt vào hang ổ thổ phỉ ở núi Phượng Hoàng. Thập lập đội quân độc lập kháng Nhật Phượng Hoàng. Triển khai những cuộc đọ sức sinh tử cùng quân địch.

Leave a Reply