Phim Đấu Trường Máu trọn bộ

Phim Đấu Trường Máu trọn bộ

Xem phim: Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33

Phim Đấu Trường Máu trọn bộ.

Diễn viên: Huỳnh Tông Trạch, Hồ Hạnh Nhi, Tào Tuấn, Trương Na Lạp.

Nội Dung: Vào mùa xuân năm 1913, Viên Thế Khải đã giết chết lãnh đạo Đảng Tống Giáo Nhân. Việc này đã dấy lên sự phẫn nộ cho nhân dân cả nước. Một số nhà cách mạng đã tập hợp lại, âm mưu ám sát Viên Thế Khải để trả thù. Chiến dịch ám sát thất bại, nhiều người tham gia chiến dịch thiệt mạng, Đồ Tô Lý bị thương và chạy thoát.

Leave a Reply