Phim Đại Lục Tiểu Đảo trọn bộ

Phim Đại Lục Tiểu Đảo trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46

Phim Đại Lục Tiểu Đảo trọn bộ.

Trước ngày giải phóng Trùng Khánh, kẻ địch lên kế hoạch “Thiên Hạ Số Một” nhằm tiêu diệt Trùng Khánh. Đảng viên ngầm Tần Thiên Lượng trong lúc điều tra bị phát hiện. Vợ con anh bị bắt lên một hòn đào nhỏ làm con tin. Tề Thiên Lượng làm việc cho quân địch hòng tìm ra nội gián Lão A và cứu vợ con ra. Sau cùng dưới sự giúp sức của đồng đội. Tề Thiên Lượng đã diệt trừ được nội gián và phá vỡ kế hoạch “Thiên Hạ Số Một”.

Leave a Reply