Phim ĐẶC VỤ HUYẾT CHIẾN trọn bộ

Phim ĐẶC VỤ HUYẾT CHIẾN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Đạo diễn Trương Hán Kiệt.

Diễn viên Lữ Lương Vỹ, Tạ Quân Hào, Tôn Tùng.

Phim ĐẶC VỤ HUYẾT CHIẾN kể về bát lộ quân sau khi bị quân Nhật tập kích. Giáo sư nghiên cứu vũ khí bị quân Nhật sát hại. Hy vọng nghiên cứu vũ khí cho bát lộ quân là học trò sắp sửa về nước của giáo sư. Để bảo vệ người này, bát lộ quân phái tiểu đội đặc chiến tinh anh đến Thượng Hải hộ tống. Sự giúp đỡ của tổ chức đặc công, họ cùng quân Nhật đấu trí đấu dũng, huyết chiến đến cùng.

Leave a Reply