Phim Bộ Kháng Nhật ĐẶC CÔNG ĐẠI CHIẾN trọn bộ

Phim Bộ Kháng Nhật ĐẶC CÔNG ĐẠI CHIẾN trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39

Phim ĐẶC CÔNG ĐẠI CHIẾN trọn bộ. Đạo diễn: Vương Trung Vỹ. Diễn viên: Phó Đại Long, Cao Dương, Đới Xuân Vinh, Vạn Tử Lươn.

Nội dung phim (Mật Chiến Nga My) kể về thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2; văn vật quốc bảo ở cố cung bị vận chuyển đến núi Nga My Tứ Xuyên. Trong số văn vật này, truyền thuyết có một con dấu ẩn giấu bí mật về kho báu; từ đó thu hút gián điệp Nhật Bản đi tìm kiếm. Diệp Chiêu mang theo ba thân phận đến núi Nga My; sau đó cùng với Thẩm Tiệp giả làm vợ chồng dưới sự sắp xếp của tổ chức.

Leave a Reply