Phim ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP trọn bộ

ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42

Phim ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP.

Đạo diễn: Kim Diệp.

Diễn Viên: Trịnh Khải, Dương Tử San, Trương Quốc Lập, Giang San.

Phim ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP Mùa hè tại Bắc Kinh, một sinh viên sắp tốt nghiệp tên Đoá Đoá. Muốn chứng minh năng lực của mình đã vô tình xảy ra xung đột với con trai của doanh nghiệp, tên Hạ Hách. Cơ duyên trùng hợp, Đoá Đoá được nhận vào Hạ gia làm việc. Một Đoá Đoá có ấn tượng cực kỳ xấu với cậu ấm du học về nước đó, nhưng lâu dần tiếp xúc; hoá xa, Hạ Hách bề ngoài ham chơi ấy; thực chất lại có ước mơ xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực trò chơi.

Leave a Reply