Phim mới 2021 CỘNG SỰ SỐ 1 trọn bộ

Phim CỘNG SỰ SỐ 1

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34

Phim CỘNG SỰ SỐ 1 xoay vòng những câu chuyện diễn ra tại văn phòng luật Toàn Cảnh. La Tân một trạng sư giỏi giang của tổ chức là một người siêu lạnh lùng và lý trí. Chuyên nghiệp của mình tổ chức bằng cách bảo đảm tỷ lệ thắng cuộc của thân chủ mình. Đới Hi – một cô gái giàu lòng bác ái và luôn đứng về lẽ phải; mặc dù chưa có bằng tốt nghiệp nhưng cô đã là một cộng sự đắc lực của văn phòng. Cô đã trở thành trạng sư xuất sắc đẹp nhờ thời cơ mà La Tân đã trao cho cô. Lan Tân và Đới Hi như hai cực nam châm trái dấu; càng đụng độ và gây sự, càng sát lại gần nhau. Hai người bắt đầu phát sinh tình cảm và dần dần hoàn thiện hơn trong công việc.

Leave a Reply