Phim CÔNG PHÁ LÒNG ĐỊCH Full

[Thuyết minh] Phim CÔNG PHÁ LÒNG ĐỊCH trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40

Phim CÔNG PHÁ LÒNG ĐỊCH lồng tiếng.

Đạo diễn: Tống Nghiệp Minh.

Diễn viên: Trương Bác, Phùng Quốc Cường, Uông Bùi, Tiếu Hùng.

Phim CÔNG PHÁ LÒNG ĐỊCH kể về một nhóm quan binh Hồng quân. Và tráng sĩ bị bắt làm tù binh được một nhóm quân phiệt địa phương Xuyên Bắc tự xưng muốn xuất quan kháng Nhật áp giải đến Đồng Quan. Bắt đầu từ ngày Xuất quan khởi hành, Lưu Nhất Thủ – trưởng ban địch công Hồng Quân. Cùng đoàn trưởng quốc quân Đinh Thành Nghĩa luôn cùng nhau đọ sức đấu trí đấu dũng. Quan binh Hồng quân đấu trí với địch, công phá lòng địch, cuối cùng dựa vào ý chí và tinh thần chiến thắng. Thay đổi kẻ địch muốn áp giải mình, cùng nhau liên thủ xóa bỏ hiềm khích, xuất quan chống Nhật.

Leave a Reply