Phim Chiến Đội Mãnh Thú trọn bộ

Phim Chiến Đội Mãnh Thú trọn bộ

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36

Phim Chiến Đội Mãnh Thú trọn bộ.

Diễn Viên: Dương Tử Mặc, Viên Văn Khang, Vương Tuấn Bành,…

Nội Dung: Trong bối cảnh cuộc chiến kháng Nhật ngày một căng thẳng đảng cộng sản; và quốc dân đảng quyết định hợp sức với nhau. Những người lính hành đầu của hai bên cùng nhau hợp sức thực hiện những nhiệm vũ khó khăn nhất; từng bước thành công trên con đường cánh mạng.

https://www.youtube.com/watch?v=eJDLVKFi5bc

Leave a Reply