Phim CĂN CỨ BÍ MẬT trọn bộ

Phim CĂN CỨ BÍ MẬT

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29 | Tập 30 | Tập 31 | Tập 32 | Tập 33 | Tập 34 | Tập 35 | Tập 36 | Tập 37 | Tập 38 | Tập 39 | Tập 40 | Tập 41 | Tập 42 | Tập 43 | Tập 44 | Tập 45 | Tập 46 | Tập 47 | Tập 48 | Tập 49 | Tập 50

Phim CĂN CỨ BÍ MẬT trọn bộ.

Đạo diễn: Hồ Tiểu Soái, Cốc Dương.

Diễn viên: Hàn Đống, Từ Tiểu Táp, Quách Đông Văn.

ĐƯỜNG VỀ GIAN NAN kể về câu chuyện vào thời kì kháng chiến; trinh sát viên của liên quân kháng Nhật Đông Bắc Văn Long; đã tập hợp tổ công nhân các ngành nghề để lập ra tiểu phân đội chống Nhật, trải qua tranh đấu. Cuối cùng cũng đưa được Anna và tài liệu của quân Nhật về căn cứ an toàn.

Leave a Reply