Phim BẬC THẦY TÁI HỢP trọn bộ

BẬC THẦY TÁI HỢP

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24 | Tập 25 | Tập 26 | Tập 27 | Tập 28 | Tập 29

Phim BẬC THẦY TÁI HỢP trọn bộ.

Đạo Diễn: rần Sướng và Vu Trung Trung.

Diễn Viên: Giả Nãi Lượng, Vương Hiểu Thần, Đại Lạc Lạc, Đặng Siêu.

Nội dung: Phim Bậc Thầy Tái Hợp là bộ phim về Châu Mạt; Hạ Châu Nhất là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cô em gái Châu Mạt không cần phải quá vất vả cũng có người vì cô ấy mà sẵn sàng thanh toán; còn cô chị lại là người sinh ra số mệnh đã vất vả. Châu Nhất và Lý Đoạn là bạn đại học, cũng là mối tình đầu của nhau; nhưng vì một sự cố mà hai người hiểu lầm, vì thế chia tay.

Leave a Reply