[VIETSUB] Phim Nhất Phiến Băng Tâm Tại Ngọc Hồ Full

Phim Nhất Phiến Băng Tâm

Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 5 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 | Tập 18 | Tập 19 | Tập 20 | Tập 21 | Tập 22 | Tập 23 | Tập 24

Phim [VIETSUB] Nhất Phiến Băng Tâm Tại Ngọc Hồ trọn bộ

Diễn viên chính: Trương Huệ Văn, Ngô Hi Trạch, Ngưu Tử Phiên, Trần Phương Đồng.

Số tập: 24 tập.

Phim Nhất Phiến Băng Tâm kể về Câu chuyện tìm kiếm chân lí của Mạc Nghiên- nữ bổ khoái đệ nhất Khai Phong và Triển Chiêu- anh hùng hào kiệt hết mình vì nghĩa.

Leave a Reply